Het simpele geluk

Het gevoel van geluk is voor iedereen verschillend, en het heeft vaak niet zo zeer met bezit te maken. In de serie hieronder geef ikĀ beeld bij de momenten waarin ikzelf persoonlijk geluk ervoer en waarbij sommige van de gefotografeerde mogelijk ditzelfde gevoel hadden.

Send a Comment

Your email address will not be published.